Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop Stockholms Universitet(SU),
Kungliga Tekniska Högskolan(KTH) och Stockholm Stad med varandra.

Totalt kommer cirka 70 000 kvadratmeter universitetslokaler att byggas
och cirka 1 000 studentbostäder.
Det blir utbildningslokaler, kontor och laboratorier för studenter och forskare.

Fördelat på tre huskroppar Albano hus 1, 2 och 4.

Utvecklingen av campus Albano sker i samklang med naturen där stor hänsyn tas till
den biologiska mångfalden.

Här kommer SEAL Scandinavia tillsammans med Nymans elektriska att installera brandlarmet.
Fabrikat Securifire 3000 (Elektroskandia).

Se reportage

Campus Albano Volt Mars 2020

Se filmen som nämns i ovanstående repotage!

https://vimeopro.com/user12180896/volt/video/392218682

Bildkälla: akademiskahus.se