Är du vår nya kollega?

Vi är ett prestigelöst och ansvarsfullt team som vill utmanas och utvecklas varje dag. Och ha väldigt kul på jobbet, såklart.

SEAL hjälper Specialfastigheter installera unika brandlarms-anläggningar i unika fastigheter

När Specialfastigheter tog över förvaltningen av Rådhuset under 2009 genomgick den då 90 år gamla fastigheten en renovering. Målet var att hela Stockholms tingsrätt skulle samlas under ett tak, samt se till att byggnaden möter de komfort- och säkerhetskrav som ställs på en modern arbetsplats. Men de var inte de enda kraven som skulle mötas.

Fastigheten är byggnadsminnesmärkt, vilket gör att arbetet måste utföras med varsamhet, god kommunikation och flexibilitet. Något som lämpar sig väldigt väl för SEAL Scandinavia.


Läs om utmaningen och vår lösning
Ett av Sveriges största utbud

Ett av Sveriges största utbud

Av brandlarm. Genom att arbeta med branschens ledande leverantörer av brandlarm, talat utrymningslarm och brandskydd ser vi till att alltid leverera den bästa och mest effektiva lösningen för din fastighet.

Många års samlad erfarenhet

Många års samlad erfarenhet

Inom brandskydd. Sen 2005 har vi hjälpt verksamheter i Stockholm och Mälardalen vid nybyggnation, ombyggnation och komplettering med allt från små utrymningsanläggningar till komplexa systemlösningar.

Anpassade lösningar

Anpassade lösningar

För din fastighet. Säkerställer att din fastighet får den bästa och mest effektiva lösning. Vi utgår från projektets unika förutsättningar och behov, och väljer det system som passar bäst utifrån det.

Vår systemportfölj:
Securiton
Schneider Electric
Schrak Seconet
Ziton
Eltek

Bli kontaktad av en av våra experter

Få vägledning och hjälp genom att fylla i nedanstående formulär.