Projektering

En fastighet är alltid en fastighet

Vid nybyggnation, ombyggnad och vid kompletteringar utför vi projektering av brandskydd, oavsett i vilken fas projektet befinner sig i. Miljön spelar ingen roll för oss, en fastighet är alltid en fastighet. Men att onödiga projekterings- och byggfel förhindras, det spelar roll.

Projektering

Ju tidigare vi är involverade desto bättre

Det bidrar till att projektet blir mer givande för alla inblandade. Om vårt arbete påbörjas i skisstadiet av en nybyggnation kan vi ta fram lösningar som förebygger vanliga projekterings- och byggfel vilket sparar tid och pengar. Vårt mål är att tillsammans göra våra resa till målet så smidig och enkel som möjligt.

Projektering

Anläggningen ska bli godkänd vid slutbesiktning

Om brandskyddet projekteras med funktioner av olika fabrikat som inte samverkar kan det sluta med att det inte går att få ihop i slutändan. Detta är både onödigt och kostsamt, då kan det behövas att enheter installeras om för att uppfylla gällande regelverk för att anläggningen ska bli godkänd vid slutbesiktning och kunna öppnas.

Projektering

Vi tar fram beskrivningar och ritningar till projektets alla faser

Och ser till att alla parter jobbar i samklang för att se till att projektet inte drar över på tiden. Vid brandteknisk projektering och rådgivning genomförs bland annat tolkning och tillämpning av aktuella myndighetsregelverk, plan för brandskydd under byggtid samt upprättande av anläggarintyg.