Dokumentation

Inget brandskydd är för litet för att dokumenteras

I mer än 15 år har verksamheter i Stockholm och Mälardalen förlitat sig på våra tjänster. Vi har kartlagt brandskydd vid allt från mindre justeringar av fastigheter till renoveringar och nybyggnationer.

Det är viktigt att brandskyddet kartläggs i ett tidigt skede, särskilt om man planerar en förändring av fastigheten. Detta undviker onödiga och dyra åtgärder i efterhand och skapar ett underlag för kontroll och underhåll av systemet.

Dokumentation

Vi utför dokumentation

Skyddets effektivitet ökas genom att du enkelt kan säkerställa att det är korrekt utformat och fungerar som det ska.

Genom noggrann och utförlig beskrivning sammanställer vi hur brandskydden är uppbyggda och ser till att lösningen uppfyller gällande krav. Vi utför dokumentation vid nybyggnation, ombyggnad och kompletteringar, oavsett storlek.