Brandutbildning i Stockholm

Vi gillar inte att ta risker

Därför vill vi alltid veta vad som händer i branschen. För att säkerställa att vi alltid levererar de bästa och mest effektiva lösningarna på marknaden håller vi oss uppdaterade inom de senaste regelverken och framsteg i branschen. När du bokar en utbildning i brandsäkerhet får du alltså den absolut senaste infon!

Brandutbildning i Stockholm

Välutbildad personal är en trygghet

När vi håller brandutbildningar i Stockholm så ser vi till att din personal vet hur de ska agera vid en eventuell brand. Om din personal har en god förståelse för vad de ska göra när ett brandlarm går minimeras skadan. Ifall de inte vet vad de ska göra kan detta inte bara sprida en osäkerhet hos gäster, kunder eller medarbetare utan även öka skadans omfattning.

Brandutbildning i Stockholm

Utbildning i brandlarm för en bättre trygghet

Som rådgivare vill vi inte vara osäkra. Vi vill känna oss trygga – för annars kan inte du vara trygg. Vi vill se till att de råd och direktiv vi ger dig är de absolut bästa, så att du varken gör onödiga missar eller arbete. När vi håller utbildning i brandlarm är vi därför väldigt tydliga med vad som är en rekommendation och vad som är en regel.

Brandutbildning i Stockholm

Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet inför en installation

Våra brandutbildningar i Stockholm riktar sig främst till anläggningsskötare ute på plats så de får lära sig hur deras anläggning fungerar. Allt från deras brandskydds styrfunktioner till dess aktivering och larmdonens funktionalitet.