Rådgivning och utbildning

Vi gillar inte att ta risker

Därför vill vi alltid veta vad som händer i branschen. För att säkerställa att vi alltid levererar de bästa och mest effektiva lösningarna på marknaden håller vi oss uppdaterade inom de senaste regelverken och framsteg i branschen.

Rådgivning och utbildning

Välutbildad personal är en trygghet

Om din personal har en god förståelse för vad de ska göra när ett brandlarm går minimeras skadan. Ifall de inte vet vad de ska göra kan detta inte bara sprida en osäkerhet hos gäster, kunder eller medarebetare utan även öka skadans omfattning.

Rådgivning och utbildning

Vår kunskap är i ditt bästa intresse

Som rådgivare vill vi inte vara osäkra. Vi vill känna oss trygga – för annars kan inte du vara trygg. Vi vill se till att de råd och direktiv vi ger dig är de absolut bästa, så att du varken gör onödiga missar eller arbete. Det ska vara tydligt vad som är en rekommendation och vad som är en regel.

Rådgivning och utbildning

Vi delar gärna med oss av vår kunskap och rådger vid brandteknisk implementation

Vi utbildar främst anläggningsskötare ute på plats så de får lära sig hur deras anläggning fungerar. Allt från deras brandskydds styrfunktioner till dess aktivering och larmdonens funktionalitet.