Ett av Sveriges största utbud av brandsystem och brandlarm

Anpassade lösningar genom flexibilitet, erfarenhet och engagemang

Brandsystem anpassade efter dina behov

Efter över 15 år i branschen vet vi att det krävs mycket för att välja rätt brandsystem. Erfarenhet av att arbeta i vitt skilda miljöer, en vilja att möta dina kunders unika behov och personligt engagemang är viktiga egenskaper. Även att du alltid har fler lösningar än problem till hands. Därför erbjuder vi ett av Sveriges största utbud av brandlarm och brandsystem. Att installera en brandskyddslösning i en skola ställer andra krav än ett museum eller en galleria. Behoven är även annorlunda från galleria till galleria. Därför vill vi aldrig anta att om vi har gjort en viss typ av installation en gång så har vi gjort alla. Det är när man tar genvägar som misstag uppstår. Därför behandlar vi varje projekt som unikt och ser till att ditt nya brandsystem blir installerat korrekt. Att hitta rätt lösning kräver att man ständigt utmanar sig själv. Att noggrant överväga alla alternativ tills du är säker på att den valda lösningen är den bästa. Detta kräver att man har flera vägar att vandra. Att antalet lösningar är fler än problemen. Genom att erbjuda ett av Sveriges största utbud av brandlarm och brandsystem säkerställer vi att din lösning alltid är den bästa och mest effektiva.

Ett av Sveriges största utbud

Ett av Sveriges största utbud

Av brandlarm. Genom att arbeta med branschens ledande leverantörer av brandlarm, talat utrymningslarm och brandskydd ser vi till att alltid leverera den bästa och mest effektiva lösningen för din fastighet.

Många års samlad erfarenhet

Många års samlad erfarenhet

Inom brandskydd. Sen 2005 har vi hjälpt verksamheter i Stockholm och Mälardalen vid nybyggnation, ombyggnation och komplettering med allt från små utrymningsanläggningar till komplexa systemlösningar av brandskydd i Stockholm.

Anpassade lösningar

Anpassade lösningar

För din fastighet. Säkerställer att din fastighet får den bästa och mest effektiva lösning. Vi utgår från projektets unika förutsättningar och behov, och väljer det system som passar bäst utifrån det.

Vår systemportfölj:
Securiton
Schneider Electric
Schrak Seconet
Ziton
Eltek

Så, vad kan vi hjälpa dig med?

Bli kontaktad av en av våra experter

Få vägledning och hjälp genom att fylla i nedanstående formulär.