Ett av Sveriges största utbud av brandlarm

Anpassade lösningar genom flexibilitet, erfarenhet och engagemang

Lösningar anpassade efter dina behov

Efter över 15 år i branschen vet vi att det krävs mycket för att välja rätt brandskydd. Erfarenhet av att arbeta i vitt skilda miljöer, en vilja att möta dina kunders unika behov och personligt engagemang är viktiga egenskaper. Även att du alltid har fler lösningar än problem till hands. Därför erbjuder vi ett av Sveriges största utbud av brandlarm.

Att installera en brandskyddslösning i en skola ställer andra krav än ett museum eller en galleria. Behoven är även annorlunda från galleria till galleria. Därför vill vi aldrig anta att om vi har gjort en viss typ av installation en gång så har vi gjort alla. Det är när man tar genvägar som misstag uppstår. Därför behandlar vi varje projekt som unikt.

Att hitta rätt lösning kräver att man ständigt utmanar sig själv. Att noggrant överväga alla alternativ tills du är säker på att den valda lösningen är den bästa. Detta kräver att man har flera vägar att vandra. Att antalet lösningar är fler än problemen.

Genom att erbjuda ett av Sveriges största utbud av brandlarm säkerställer vi att din lösning alltid är den bästa och mest effektiva.

Ett av Sveriges största utbud

Ett av Sveriges största utbud

Av brandlarm. Genom att arbeta med branschens ledande leverantörer av brandlarm, talat utrymningslarm och brandskydd ser vi till att alltid leverera den bästa och mest effektiva lösningen för din fastighet.

Många års samlad erfarenhet

Många års samlad erfarenhet

Inom brandskydd. Sen 2005 har vi hjälpt verksamheter i Stockholm och Mälardalen vid nybyggnation, ombyggnation och komplettering med allt från små utrymningsanläggningar till komplexa systemlösningar.

Anpassade lösningar

Anpassade lösningar

För din fastighet. Säkerställer att din fastighet får den bästa och mest effektiva lösning. Vi utgår från projektets unika förutsättningar och behov, och väljer det system som passar bäst utifrån det.

Från Brandlarm till talat utrymningslarm och brandsläckare

Vi har alltid dina behov i fokus. Därför har vi teknikavtal med 5 olika leverantörsystem av brandlarm och ett nära samarbete med Sveriges ledande leverantörer av talat utrymningslarm och brandskydd.

Vi vill arbeta med kunder och projekt i olika storlekar. Därför rymmer vår portfölj allt från små uttrymningsanläggningar till stora komplexa systemlösningar.

Om vi inte hade haft Sveriges största utbud av brandskydd hade vi inte kunnat göra vårt bästa i varje projekt, eller kunna ha så många och långa relationer med verksamheter i Stockholm och Mälardalen. Och då hade vi inte varit SEAL Scandinavia.

Vår systemportfölj:
Securiton
Schneider Electric
Schrak Seconet
Ziton
Eltek

Så, vad kan vi hjälpa dig med?

Bli kontaktad av en av våra experter

Få vägledning och hjälp genom att fylla i nedanstående formulär.