Månadskontroll, kvartals- och årsprov av brandlarm

Månadskontroll brandlarm

Ett månadsprov, eller som det korrekt heter månadskontroll, av brandlarmet är viktigt för att tidigt upptäcka eventuella fel på ert larm, er säkerhet helt enkelt. Vid månadskontroll av brandlarm så kollar vi hur åtkomsten till centralutrustningen ser ut och att det inte står saker i vägen. Det är också väldigt viktigt att inga funktioner är bortkopplade eller att det är några felindikationer i centralapparaten. När vi har utfört en månadskontroll av brandlarm ser vi alltid till att dokumentera det i ett protokoll.

Månadskontroll, kvartals- och årsprov av brandlarm

Kvartalsprov brandlarm

Ett kvartalsprov av brandlarm är en mer omfattande kontroll än månadskontrollen. Här fokuserar man mer på att prova styrningar för olika funktioner. Det kan t ex vara provning om hissen går till rätt stannplan, stängs dörrarna som normalt står öppna och om rökluckorna öppnas vid ett larm. Även utrymningslarmet kontrolleras och att larmdonen larmar på rätt signal. Även larmöverföringen till er bemannade larmmottagare avprovas. Efter ett kvartalsprov av brandlarm så dokumenteras alla provningar och eventuella anmärkningar i vårt protokoll.

Månadskontroll, kvartals- och årsprov av brandlarm

Årsprov brandlarm

Vi rekommenderar ett årsprov av brandlarm till våra kunder som bl a själva utför Månadskontroll och Kvartalsprov. Då kan vi med vår kompetens på just ert brandlarmsystem ge råd om förbättringar samt vi utför en grundläggande avprovning av i stort sett samtliga funktioner. Ibland genomförs årsprov av brandlarm ihop med en besiktning av anläggningen då 3:e part utför sin årliga revison. Då får man en riktigt bra kontroll av sitt brandlarm och får information om vilka anmärkningar och rekommendationer som behöver åtgärdas. Det är inte helt ovanligt att man under en årsservice av brandlarm upptäcker att det har skett någon ombyggnad i fastigheten och då ska brandlarmets ritningar uppdateras för att räddningstjänsten alltid ska ha rätt information om byggnaden. Vi utför en årsservice av brandlarm i byggnaden och redovisar sen lämpliga åtgärder till er, tillsammans hittar vi rätt nivå för just ert brandskydd.

Månadskontroll, kvartals- och årsprov av brandlarm

Service av brandlarm

Utöver de kontroller vi utför så hjälper vi dig även med service av brandlarm och brandskydd där vi ser till att all utrustning ni har håller måtten och följer de senaste regelverken från myndigheterna. Med lång erfarenhet och hög kompetens kan vi garantera att din brandsäkerhet kommer att vara på topp efter att vi har varit där!