Effektiva lösningar av högsta kvalité med minimal miljöpåverkan

SEAL Scandinavia är en certifierad anläggarfirma av brandlarm. Här hittar du vår kvalitet och miljöpolicy.

Kvalitet genom noggranhet

Vi ställer höga krav på vårt arbete. Som leverantör arbetar vi effektivt och noggrant för att alltid ge våra kunder väl utförda installationer av högsta kvalitet. Genom fortlöpande extern och intern utbildning av personalen samt ett noggrant urval av levererade produkter säkerställer vi att vårt arbete alltid:

Karaktäriseras av hög kvalitet.
Tillgodoser våra kunders behov och uppfyller deras förväntningar.
Förbättras för att alltid kunna erbjuda våra kunder den rätta lösningen.

Den bästa lösningen för miljön

Vårt ansvar slutar inte vid effektiva och säkra lösningar. Som helhetsleverantör inom brandskydd arbetar vi effektivt för att förbättra miljön genom åtgärder i interna processer samt genom att ställa höga krav på våra leverantörer. En lösning från SEAL Scandinavia skall alltid vara det bästa alternativet – även ur miljösynpunkt.

Våra lösningar och produkter:

Utnyttjar råvaror och energi så effektivt som möjligt utifrån miljösynpunkt.
Är i största möjliga mån återvinningsbara.
Har en lång livslängd.
Använder godkända typer av batterier.
Förpackas i material med en hög halt av returpapper.
Transporteras i möjligaste mån med bilar med alternativt och miljövänligt bränsle, samt med så få resor som möjligt.

Så, vad kan vi hjälpa dig med?

Bli kontaktad av en av våra experter

Få vägledning och hjälp genom att fylla i nedanstående formulär.