När Specialfastigheter tog över förvaltningen av Rådhuset under 2009 genomgick den då 90 år gamla fastigheten en renovering. Målet var att hela Stockholms tingsrätt skulle samlas under ett tak, samt se till att byggnaden möter de komfort- och säkerhetskrav som ställs på en modern arbetsplats. Men de var inte de enda kraven som skulle mötas.

Fastigheten är byggnadsminnesmärkt, vilket gör att arbetet måste utföras med varsamhet, god kommunikation och flexibilitet. Något som lämpar sig väldigt väl för SEAL Scandinavia.

En förvaltare av spännande fastigheter

Specialfastigheter äger och förvaltar unika fastigheter med höga krav på säkerhet. Kriminalvården, Polisen och Försvarsmakten är några av hyresgästerna, som hyr allt från kriminalvårdsfastigheter och domstolsbyggnader till polisfastigheter och ungdomshem.

Speciallösningar för speciella fastigheter

Med unika fastigheter kommer unika förhållanden. Vissa av fastigheterna är så pass hemliga att de knappt finns, medan andra är så pass välkända att de är k-märkta. Detta gör att deras lösningar är minst lika speciella som deras fastigheter.

“I stora företag är det ibland långa beslutsvägar med många inblandade. Hos SEAL har vi en kontaktperson vilket underlättar arbetet mycket. De är väldigt lyhörda, är lätta att samarbeta med och är bra på att utforma speciallösningar när så behövs”, säger Per Sundin, förvaltare på Specialfastigheter.

Minimal kabeldragning för brandlarmsanläggningen

Rådhusets status som minnesmärke ledde till att Länsstyrelsen, Stadsbyggnadskontoret, Stadsmuseet och Skönhetsrådet var inblandade i projektet och deras direktiv var tydliga: kabeldragningen för brandlarmsanläggningen måste hållas till ett minimum. Något som SEAL tog till sig tidigt. Genom fältmätningar av olika fabrikat som erbjöd trådlösa detektorer tog de fram det förslag som lämpade sig bäst för fastigheten.

1000 detektorer och en nära samarbetspartner senare

Förslaget godkändes och SEAL driftsatte ca 1000 detektorer, kopplade med 5 st centralapparater i nätverk. Och idag, 7 år senare, hjälper SEAL fortfarande Specialfastigheter att hitta unika lösningar till deras unika fastigheter. Oavsett om fastigheterna är okända eller välkända.

“Vi har speciella fastigheter och förhållanden. Ibland kan man kan inte jobba på dagtid utan får jobba på natten till exempel. Och där har SEAL varit jättebra. Vi får snabb och bra service och det är jätteviktigt. “ – Per Sundin, förvaltare, Specialfastigheter.