Ett nytt och modernt brand- och utrymningslarm är nu installerat inom Stockholms Rådhus. Vi har tillsammans med ramavtalspartner projekterat och levererat ett nytt larmsystem under pågående verksamhet i fastigheten.

Vår gemensamma slutkund Specialfastigheter hade behov att modernisera och komplettera brandlarmets funktioner med bl. a ett överordnat grafiskt presentationssystem. Den grafiska plattformen förenklar handhavandet och erbjuder smidig service.

Det blev brandlarmsystemet Securifire från Elektroskandia. Systemet passade perfekt in på kravbilden samt var helt anpassat att driftsätta under pågående verksamhet. Utöver det kunde vi behålla det utfasade larmsystemet i drift parallellt medans det nya installerades.

Utmanande installationsmiljö

Fastigheten är både snygg och gammal, och har ibland speciella aktiviteter som ställer höga krav på installationen och arbetsinsatsen. Då vi i många år jobbat med service av det gamla brandlarmet, kände vi till de flesta utmaningarna. Det var allt från störande arbeten som bara kunde utföras på morgonen och arbeten på höga höjder till att anpassa vår åtkomst i en del lokaler. Varje installationsdag avslutades med avprovning av både det nya larmet samt kontroll av funktioner på det gamla.

En förvaltare av spännande fastigheter

Specialfastigheter äger och förvaltar unika fastigheter med höga krav på säkerhet. Kriminalvården, Polisen och Försvarsmakten är några av hyresgästerna, som hyr allt från kriminalvårdsfastigheter och domstolsbyggnader till polisfastigheter och ungdomshem.

Omfattande installation i Stockholm

Vi har under många år levererat både service och nya brandlarm i hela Stockholm. Förtroendet som vi får från våra beställare är mycket uppskattat och ställer stora krav på oss att leverera så här stora och komplexa installationer. Hela systemet omfattar över 1 350 enheter samt aspirerande system. Det täta samarbetet med båda avtalspartner och slutkund är något vi uppskattar mycket.

Se gärna filmen om tankarna kring installationen och hur vi tänkte under genomförandet.