Vi vet att utrymningsplanen är viktig, men handen på hjärtat
– har vi koll på var brandsläckaren finns eller var alternativ utrymningsväg är?
Jobbar du kanske hemifrån nu, försök då att minnas hur det ser ut på din arbetsplats.
Fortsätt att jobba aktivt med ert brandskydd och glöm inte bort
underhållet, provning och övning.