Vi nyanställer och välkomnar Petteri Mäntylä per 1 december. Petteri får en viktig roll som projektledare, och han bidrar även med mycket produktkunskap och erfarenhet till bolaget.

Både Anders Lindgren, delägare och speciellt Jonas Ström, VD, har flera års erfarenhet av att jobba tillsammans med Petteri, och alla tre är mycket glada för att återuppta det givande samarbetet.

Mycket välkommen!