Vi hälsar Robin Carlfors välkommen till oss på SEAL. Robin kommer att arbeta som driftsättare/tekniker.