Vi har två nyanställda sedan 1 september och det är Jan Olsbro och Mikael Olofsson.
Varmt välkomna till oss på SEAL!

Jan kommer att arbeta som driftsättare/tekniker och Mikael som servicetekniker.