Vi hälsar Henrik Castenbäck välkommen till oss på SEAL. Henrik kommer att arbeta som projektledare.