Vi hälsar Fredrik Barklund välkommen till oss här på SEAL. Fredrik kommer att arbeta som driftsättare/tekniker.