Vi välkomnar Joel Susenbeth till oss på SEAL. Joel kommer att jobba som servicetekniker.