Eftersom vi har ett helhets tänk inom brandlarm, så vill vi att de installatörer
som hjälper oss med intallationer, har god kunskap inom det området.

Här är vi ute och utbildar installatörer mer om effektiva lösningar i produktion, samt handhavanden i olika system.

Foto: Magnus Lindh