I kvarteret Tobaksmonopolet på västra Södermalm i Stockholm.
Här i fastigheterna Stratos, Maria och Tengboms garage, kommer vi tillsammans
med Sallén Elektriska AB, leverera och driftsätta brandlarmet.
Fabrikat Securifire (Elektroskandia).