Ett av våra projekt som vi har installerat nytt brandlarm inom är fastigheten Kv. Taktäckaren 2.

Kvarteret Taktäckaren som ligger på Norrmalm i Stockholms innerstad, består av fyra byggnader och

begränsas av Kungstensgatan, Tulegatan, Döbelnsgatan och Rehnsgatan.

Det klassiska industrikvarteret var ursprungligen LM Ericssons första fabrik och huvudkontor.

 

 

 

Taktäckaren