Kv. Glädjen 12

Här i fastigheten, kommer vi tillsammans
med Storstadens EL AB, leverera och driftsätta brandlarmet.
Fabrikat Eltek.

Byggnaden uppfördes 1949 och består av tre sammansatta huskroppar med åtta våningar.
Plan 4 är entréplan och samtliga våningsplan består av kontors- och möteslokaler.
Fastigheten ligger vid Karlbergssjön på nordvästra Kungsholmen.