Kontrolljournalen är ett av flera viktiga verktyg för att följa upp sitt
brandskyddsarbete. När kontrollerade du den senast och vet du var den finns?
Vi ser stora skillnader hur man använder den. Ett bra tips är att själv
utföra månadskontrollen för att lära sig mer om sitt brand- och utrymningslarm.
Lycka till!