Skomakarens barn etc..
Men till slut så, så är kontorets brandlarm driftsatt och klart.