Hur fungerar det på din arbetsplats?
Kommer Räddningstjänsten automatiskt vid ett brandlarm?
Vi är många som tror det, men inte lika många som vet hur det egentligen ligger till.
Ett sätt att ta reda på det, är att leta upp den röda larmknappen och läsa
på hänvisningsskylten. Vi på SEAL Scandinavia hjälper företag och verksamheter
med brandskydd och vill gärna tro att vi levererar det lilla extra som skapar
trygghet och förståelse.