Hotel Gamla Stan Skeppsbron
Med fantastiskt läge på Skeppsbron, granne med Stockholms slott.
Byggnaden är över 350 år gammal.
Hotellet är nu under total ombyggnation och återöppnar till våren 2018 med 85 nya rum.
Här kommer SEAL Scandinavia att leverera och driftsätta brandlarmet.
Fabrikat Schneider.

Bild från http://www.viinvest.com/