Eden Hotel AB ger oss förtroendet att byta ut brand- och utrymningslarmet inom Happy Tammsvik,
deras konferensanläggning i Bro. Efter flera års samarbete angående service av brandlarmet blir
det nu ett nytt brandlarm inom Huvudbyggnad och tillhörande huskroppar. Vi kommer att installera
ett nytt fjärruppkopplat system fabrikat Schneider som också erbjuder en öppenhet för konkurrens
på eftermarknaden. Vi ser fram emot att höja brandskyddet inom konferensanläggningen och det ska
bli intressant att få jobba i den här härliga miljön.