Hangar 5 är den nya knutpunkten mellan Bromma flygplats och Bromma Blocks.
En etablering med kontor, handel och hotell.
I husets bottenvåning öppnar ICA Maxi en av sina största stormarknader
i landet på över 10 000 kvadratmeter.

Här kommer SEAL Scandinavia tillsammans med Nymans elektriska att installera brandlarmet.
Fabrikat Schrack.

Bild från NCC.se