Här kommer vi att installera ett grafiskt presentationssytem av typ SecoLOG IP för brandlarmet.
Det innebär att kunden kommer att få en bättre kontroll och överblick av anläggningens status.

Bildkälla: www.schrack-seconet.com