Världens äldsta militärakademi ligger i Stockholm.

År 1972 övertog Militärakademin Karlbergs slott för utbildningsändamål, nu befinner sig Försvarsmakten under expansion och satsar på officersutbildningen med uppdaterade infrastrukturella utbyggnader för att öka sin operativa effekt.

Kadettflygeln som är en statlig kulturhistorisk byggnad (statligt byggnadsminne) och ett militärt skyddsobjekt som skall användas till boende för kadetter.

Projektet avser en in – och utvändig totalrenovering på ca 3700 kvm samt färdigställande av nya tekniska installationer.

Byggnaden skall även uppnå kvalitetsmål miljöbyggnad brons.

Här i fastigheten kommer vi tillsammans med Nymans Elektriska AB leverera och driftsätta brandlarmet.

 

 

Bild lånad från Fortifikationsverket.

#brandlarm #service #stockholm