Stena Fastigheter tar över och bygger om Fisksätraskolan.
Skolan öppnar igen höstterminen 2021 med plats för 540 elever i årskurs 0 till 9.
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor kommer att driva skolan som preliminärt ska heta
Viktor Rydbergs skola i Nacka.

Här i fastigheten kommer vi tillsammans med Södra Eltjänst, leverera och driftsätta brandlarmet.
Fabrikat Eltek.

Bild från www.nyafisksatra.se