CHOPIN är en ny sjukhusbyggnad som har en bruttoarea på cirka 29 000 kvadratmeter.
Byggnaden ska bestå av cirka 23 operationssalar och sterilcentral,
cirka 8 rum för interventionell verksamhet, cirka 21 rum för röntgenundersökningar samt tillhörande stödutrymmen.
Här kommer SEAL Scandinavia att leverera och driftsätta brandlarmet.
Fabrikat Schrack.