Vällingbydepån är en av Stockholms tunnelbanas vagnhallar. Den är belägen nära Vällingby centrum.
Den togs i bruk 1952. När den invigdes så hette den Spångahallen.
Vällingbydepån inrymmer i dag ca hälften av de fordon som trafikerar den gröna linjen.

Tillsammans med Ackkevi miljöel, kommer SEAL Scandinavia att leverera och driftsätta brandlarmet.
Här kommer vi även att installera Vesda VLI-885 samplingscentraler.