Säby 3:74 – Barkarby

Här håller vi nu på att installera brandlarm tillsammans med Saltsjöbadens El.
Fabrikat Securifire.

Projektet är beläget i Barkarby och avser ombyggnation och konvertering
av befintligt kontorshus till tillfälligt boende.
Total bruttoarea på ca 1 100 kvm.

(Kuriosa*

Byggnaden ingår i en bevarad bebyggelsestruktur med flera byggnader som tidigare hörde till
Barkarby flygfält och har ett kulturhistoriskt värde. Byggnaden, Kasern 22, är en tidstypisk
och välbevarad funkisbyggnad med en mycket hög klass, både i sin arkitektur och i sin detaljering.

Byggnaden fungerade som kasern för en flygdivision. Det inre var uppdelat i 4 större logement
för manskap och enskilda rum för underbefäl samt kontor.

Byggnaden representerar därmed ett högt arkitektur- och försvarshistoriskt värde och även viktigt
för samhällsutvecklingen mellan första och andra världskriget. Flottiljen kom i förlängningen att
medverka till framväxten av samhället Barkarby.

Källa *Järfällahus)