Nybodadepån är ett av Storstockholms Lokaltrafiks depåområden, beläget i stadsdelen Liljeholmen.
Inom anläggningen finns plats för uppställning och underhåll av såväl bussar som tunnelbanevagnar.

Anläggningen har en storlek av cirka 650 meters längd och 200 meters bredd. Över depån sträcker sig Essingeleden .
I Nybodadepån underhålls i dag de vagnar som trafikerar den Röda linjen.

Tillsammans med Ackkevi miljöel, kommer SEAL Scandinavia att leverera och driftsätta brandlarmet.
Här kommer vi även att installera 18 stycken samplingscentraler Vesda VLI-885.