Nu är ytterligare ett projekt igång tillsammans med Nymans Elektriska.
Denna gång är det Myrsjöskolan som får en ny skolbyggnad. Den nya byggnaden ska inrymma
en låg– och mellanstadieskola med serveringskök och matsal. Inflyttningen är planerad
till starten av höstterminen 2018.

Här kommer SEAL Scandinavia att leverera och driftsätta brandlarmet.