Renovering av Kv Uppfinnaren är i full gång. Här installerar vi just nu brandlarmet.

Lite info om fastigheten:
Fastigheten har ett centralt läge på Östermalm i Stockholm och är sedan
uppförandet på 20-talet känd för allmänheten som kontor för Patent och
registreringsverket.
Patentverkets annex (om 1 400 kvadratmeter) vid Artillerigatan, Nybyggdes mellan 1959 – 1963,
Arkitekter var: Bengt Romare & Georg Scherman.