Kv. Hästen 27.

Här byter och installerar vi ett helt nytt brand & utrymningslarm i fullt pågående verksamhet. Anläggningen består av uppemot 1000 detektorer samt ett helt nytt stamnät för detektorkretsar. Till detta projekt har vi valt ett SecuriFire 3000 system.

Anläggningen kommer även att ansluta mot Nordea Nya Entré där vi tillsammans med Allegro bygger och binder samman Mästerhuset och Kv. Hästen 27.