Gladan 4  Warfvinges väg 30-32, Stockholm.

Fastigheten Gladan 4 är belägen på Västra Kungsholmen i Stockholms innerstad.

Här i fastigheten kommer vi tillsammans med AV-Line AB, leverera och driftsätta
mindre hyresgästanpassade brandlarmsanläggningar.

.
HISTORIK
Byggnaden uppfördes 1949 av och för Wahlströms
bokförlag. Kraven var då att huset skulle dimensioneras
för relativt tung industri med bland annat tryckeri,
bokbinderi och verkstad. Källa: areim.se