VILLA SOLHEM

Fastigheten Mandelblomman 11 ligger på Avestagatan i närheten av Spånga station.
Villa Solhem är ett äldreboende som kommer att få 57 platser. Avsedd för personer som behöver stöd
och omvårdnad.

Tillsammans med Sallén Elektriska AB, kommer SEAL Scandinavia att leverera och driftsätta brandlarmet.