Här har vi av REDAB (Roslagens Energi- & Driftteknik AB)
fått i uppdrag att byta brandlarmsanläggningen i fastigheten.

OM FASTIGHETEN
Byggnaden är från 1977 och är en Kontorsfastighet i Danderyd.