Hall-anstalten i Södertälje är en av Sveriges mest säkra och unika anläggningar. De hanterar dagligen landets mest riskfyllda intagna, vilket ställer höga krav på att säkerhetsprotokoll och rutiner följs. Man måste kunna lite på att alla gör sitt jobb, är noggranna och flexibla - även om man är leverantör. Därför anlitade de SEAL Scandinavia när det var dags att modernisera anstaltens brandlarmsanläggning.

En anstalt med seriösa behov – men brist på seriösa leverantörer

Hall är en av tre anstalter med säkerhetsavdelningar, speciellt anpassade för klienter som bedöms ha en särskilt hög risk för rymning eller fritagning. Anstalten har ett stort ansvar för att samhället ska känna sig trygga i att landets farligaste individer stannar där. Tråkigt nog hade de svårt att lita på sina tidigare leverantörer.

“Vi arbetade med flera leverantörer och det var alltid samma problem: de dök inte upp när de skulle och åtgärdade inte de problem vi bad om. De kändes inte så seriösa.” berättar Lasse Ioannidis, säkerhetstekniker på Hall. “Men så finns det SEAL Scandinavia – de är tvärtom. “

Ett projekt som kräver noggrannhet och flexibilitet

Lasse visste att arbetet att byta ut brandanläggningen skulle bli svårt. Särskilt med fel leverantör. Projektet är inte bara stort och krävande ur en säkerhetssynpunkt, utan det ska även hanteras på rätt sätt och följa de säkerhetsföreskrifter som finns, vilket sänker tempot. Miljön gör även att leverantören inte kan arbeta när som helst. Hall kan inte utrymma vissa delar av anläggning när de vill – de måste följa rutiner/protokoll.

Om inte leverantören kan anpassa sig till dessa förhållanden och ta ansvar för att jobbet blir gjort på säkrast möjligaste sätt kunde det sluta illa. Därför kontaktade Lasse leverantören som han hört uppfyller detta – SEAL Scandinavia.

1800 enheter, 22 system och en skön känsla

SEAL tog ett helhetsansvar i projektet. Från nyinstallation till komplettering, service och underhåll samt dokumentation enligt gällande regelverk. SEAL började med att öka säkerheten genom att decentralisera systemen, dvs. placerade ut centralutrustning i olika fastigheter och anslöt dem till ett och samma nätverk via kabel och fiber.

Samarbetet har pågått sedan 2007 och idag består anläggningen av 22 system i nätverk och drygt 1800 enheter/adresser. Men Lasse är mest glad över den sköna känslan han har haft sen samarbetet påbörjades.

“Jag har jobbat med hundratals leverantörer och alltid oroat mig. Kommer de ihåg vad de ska göra? Kommer det bli av? Det är annorlunda med SEAL. Man vet att det blir gjort. Man vet att man kan släppa det. Det är en väldigt skön känsla. “ – Lasse Ioannidis, Säkerhetstekniker, Hall.