Vi hälsar Jimmy Holm välkommen till oss på SEAL. Jimmy kommer att arbeta som driftsättare/tekniker.